ขันลงยันต์

คนโบราณที่ถือเคร่งครัดในเรื่องสิ่งอันเป็นมงคล หรือวิธีเสริมสิริมงคลให้แก่ตัวเอง ต่างก็รู้จักและปฏิบัติกันต่อ ๆ มากันแทบทั้งนั้น โดยเฉพาะพวกเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์ ซึ่งเป็นเหมือนเรื่องธรรมดาที่ต้องทำกันทุกวัน
วิชานั้นก็คือ วิชาล้างหน้าเสริมสิริมงคล เสริมดวงชะตาชีวิต

ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งสามารถทำเองได้ เป็นวิชาง่าย ๆ แต่ คนโบราณก็หวงแหนไม่ค่อยยอมบอกกันง่าย ๆ หากใครสนใจหรือมีความเชื่อตามคนโบราณ ก็ลองติดตามอ่านดูกัน

แรกเริ่มเดิมที จะล้างหน้า ด้วยวิธีการนี้ ก็ต้องหาขันกันเสียก่อน ขันน้ำก็เป็นขันน้ำสะอาด ๆ ถ้าเป็นสมัยโบราณก็ใช้เป็นขันเงิน ขันสำริด ขันลงหิน ถ้าเป็นผู้มีครูบาอาจารย์ดีก็มักจะให้ท่านจารลงอักขระ เลขยันต์ที่เป็นมงคลปรารถนา ใส่ไว้ในขันน้ำมนต์นั้นเลย

SONY DSCเหรียญมหาโสฬสมงคล หลวงตาวาส สีลเตโช

แต่บางท่านหากไม่สะดวกก็ให้ใช้แผ่นยันต์ที่ทำจากกระดานชนวน หรือจากแผ่นทองเหลือง หรือทองแดงก็ได้ ลงอักขระเลขยันต์อันเป็นมงคล เช่น ยันต์มหาปทุม ยันต์มหาจักรพรรดิ์ ยันต์มหาโสฬสมงคล ยันต์มงกุฏพระเจ้า ยันต์ไตรสรณคม เป็นต้น
หรือแล้วแต่ครูบาอาจารย์ท่านนั้น ๆ ที่จะสามารถทำให้ได้ ที่สำคัญที่สุดคือ พระยันต์นั้น ๆ ควรจะมีอานุภาพตามที่เราต้องการด้วย ไม่ใช่พระยันต์ที่ท่านจารให้หรือเมื่อตรวจสอบอานุภาพพลังงานแล้ว เป็นไปทางคงกระพันแต่เราต้องการทางโชคลาภเมตตา ดังนั้น จึงควรพิจารณาถึงอานุภาพของพระยันต์ด้วย กล่าวคือ ต้องทราบว่าพระยันต์นั้น ๆ ส่งผลไปในทิศทางใด

2014-09-07_2230381476-13cd2

สวดมนต์ขอพรพระ
เมื่อมีขันมีแผ่นยันต์แล้ว ก็นำน้ำสะอาดมาใส่ไว้ในขันให้พอกับที่เราจะใช้ ได้น้ำแล้วก็นำขันมาวางไว้ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาพระ หากไม่มีก็ให้หาที่ ๆ เหมาะสมวางไว้ นำแผ่นยันต์ขึ้นมาอธิษฐานขออานุภาพ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เทพยดาเจ้าทั้งหลาย ครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลาย บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทั้งหลาย ขอให้อภิบาลรักษาเราให้มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความอุดมสมบูรณ์พูนสุข เมื่อขออานุภาพแล้วก็นำแผ่นยันต์แช่ลงในน้ำแล้วจึงสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ กรวดน้ำแผ่เมตตา ตามที่เคยละรายละเอียดไปแล้วในบทสวดมนต์

1503762_351766871630841_1323326750_n

พระพุทธังล้างหน้า
เมื่อตื่นนอนตอนเช้าแล้วให้ไปที่ ๆ เราจะล้างหน้า แล้วให้ยกขันล้างหนาขึ้น ระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ช่วยสั่งสอนให้รู้ว่า เมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นถือเป็นสิ่งวิเศษที่สุดแล้ว ประเสริฐที่สุดแล้ว เพราะมนุษย์เท่านั้นที่สามารถเลือกกระทำในสิ่งที่ถูกต้องก็ได้หรือเลือกทำสิ่งที่ผิดก็ได้ สามารถยกระดับจิตให้สูงขึ้น ให้รู้จักสร้างความดี เป็นคนดีและให้ภูมิใจไว้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่ ชีวิตนี้มีค่า เราจะสร้างสมความดีต่อไปให้ดีขึ้น ๆ ทุกขณะจิตแล้วจึงเทน้ำลงไปในฝ่ามือวักขึ้นล้างหน้าพร้อมกล่าวว่า “พระพุทธังล้างหน้า”

พระธัมมังล้างทุกข์

ครั้งที่สองให้ระลึกถึงพระธรรม คำสั่งสอน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสินให้เรารู้จัก อริยสัจสี่ คือ ความทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ การดับทุกข์ วิถีทางดับซึ่งทุกข์นั้นแล้วจึงเทน้ำลงในฝ่ามือ วักขึ้นล้างหน้า พร้อมกล่าวว่า “พระธัมมังล้างทุกข์”

พระสังฆังเพิ่มสุข สวัสดีมีชัย

ครั้งที่สาม ให้ระลึกถึง พระสงฆ์ผู้เผยแพร่สืบต่อพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้เราได้เรียนรู้ ให้รูจักกระทำความดี ความสุขที่แท้จริง ที่เกิดจากการมีเมตตาต่อเราเองและผู้อื่น ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น เราก็จะมีความสุขแล้วเทน้ำลงในฝ่ามือวักขึ้นล้างหน้า พร้อมกล่าวว่า “ พระสังฆังเพิ่มสุข สวัสดีมีชัย”

เคล็ดลับควรรู้
นี่คือวิธีปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมา บางคนอาจจะมีคาถาว่าต่อจากนี้ก็มี ไม่เหมือนก็มี ก็ต้องแล้วแต่จะได้ร่ำเรียนกันมา แต่อยากบอกเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่ง คือ ห้ามลูบหน้าขึ้นเลยหน้าผาก หรือขึ้นถึงเส้นผม หรือห้ามตบที่ต้นคอเพราะสิ่งอันเป็นมงคลจะอยู่ที่ด้านหน้าไม่ใช่ด้านหลัง

คนรุ่นใหม่ จะทำอย่างไร?
คนสมัยใหม่ไม่มีที่ไหว้พระหรือที่บูชาพระในบ้าน หรือแม้จะวางขันน้ำมนต์ในที่ ๆ เหมาะสม ทีนี้จะทำอย่างไร เราก็คงจะต้องพัฒนาตามกาลสมัย โดยใช้น้ำจากฝักบัวโดยใช้มือทั้งสองข้างรองรับน้ำ แล้วระลึกนึกถึงตามขั้นตอนก่อนที่จะวักน้ำล้างหน้าที่ได้บอกไว้ก่อนแล้ว ก็น่าจะได้ผลดีเช่นกัน หากเราเป็นคนดีมีจิตใจที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้นก็จะบังเกิดมีแก่ตัวเราแน่นอน ทดลองทำกันดูนะครับ ไม่ใช่เรื่องยากอะไร

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.